Sybilla Dekker is vanaf 1 januari 2016 voorzitter van het Goede Doelen Platform. Haar termijn geldt voor een periode van vier jaar. De benoeming van Dekker is bekrachtigd door de meer dan 200 goededoelenorganisaties die bij het Goede Doelen Platform zijn aangesloten. Dekker volgt Alexander Rinnooy Kan op die de afgelopen vijf jaar deze rol vervulde.

Sybilla Dekker was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne (VROM) in de kabinetten Balkenende II en III. Sindsdien vervult zij uiteenlopende functies op het snijvlak van politiek, gezondheid en bedrijfsleven. De afgelopen jaren was zij commissaris bij een aantal toonaangevende Nederlandse bedrijven, waaronder RoyalHaskoningDHV en BNG Bank. Thans is Dekker onder meer voorzitter van het Diabetesfonds (tot 1 januari 2016), voorzitter van Talent naar de TOP (een initiatief voor meer doorstroming van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven) en zetelt zij namens Nederland in het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.

De overige leden van het bestuur van het Goede Doelen Platform zijn Adriana Esmeijer (Prins Bernhard Cultuur Fonds), Ineke Sybesma (Fonds Slachtofferhulp), Eduard Nazarski (Amnesty International) en Marc van den Tweel (Natuurmonumenten).

Sybilla Dekker: “Ik ben onder de indruk van wat de goede doelen in Nederland met elkaar presteren. Het is belangrijk dat wij ons sterk blijven maken voor krachtige goede doelen in Nederland. De bijdragen van loterijen blijven daarbij onmisbaar. Ik draag graag mijn steentje bij aan het veilig stellen en waar mogelijk vergroten van de bijdrage van de loterijen aan het algemeen belang.”

Adriana Esmeijer, voorzitter ad interim: “Wij zijn zeer verheugd met de komst van Sybilla Dekker. De financiële bijdrage van de loterijen aan de sport en de goede doelen is geen vanzelfsprekendheid. Het vergt veel wijsheid om goed om te gaan met nieuwe ontwikkelingen in de loterijmarkt, de regulering van online kansspelen en veranderingen op het terrein van het vergunningenbeleid. Sybilla Dekker is de juiste vrouw op de juiste plek.”

Over het Goede Doelen Platform

Het Goede Doelen Platform is het samenwerkingsverband van alle (meer dan 200) goededoelenorganisaties die worden gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij (Nationale Goede Doelen Loterijen). NOC*NSF en de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) hebben zich hierbij aangesloten. De afgelopen jaren kwam middels de legale Nederlandse loterijen jaarlijks een totale bijdrage van circa 750 miljoen euro beschikbaar voor de Nederlandse samenleving (inclusief de opbrengsten van de kansspelbelasting).


Missie van het Goede Doelen Platform

De missie van het Platform is het duurzaam veilig stellen en waar mogelijk vergroten van de bijdrage van de legale loterijen aan het algemeen belang. De (semi)permanente loterijvergunninghouders Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij, VriendenLoterij, De Lotto, de Nederlandse Staatsloterij en de Samenwerkende Non- Profit Loterijen zijn als toehorend partner aan het Platform verbonden, evenals de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Alle voornoemde loterijen opereren op basis van een loterijvergunning en hebben een langjarig track record in het genereren van qua omvang betekenisvolle inkomsten voor het algemeen belang.