Over het Goede Doelen Platform

Het Goede Doelen Platform is het samenwerkingsverband van alle (bijna 200) goede doelen organisaties die worden gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij. NOC*NSF en de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) hebben zich hierbij aangesloten. De afgelopen jaren kwam middels de legale Nederlandse loterijen jaarlijks een totale bijdrage van circa 750 miljoen euro beschikbaar voor de Nederlandse samenleving (inclusief de opbrengsten van de kansspelbelasting).

Missie

De missie van het Platform is het duurzaam veilig stellen en waar mogelijk vergroten van de bijdrage van de legale loterijen aan het algemeen belang. De (semi)permanente loterijvergunninghouders Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij, VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en de Samenwerkende Non-Profit Loterijen zijn als toehorend partner aan het Platform verbonden, evenals de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Alle voornoemde loterijen opereren op basis van een loterijvergunning en hebben een langjarig track record in het genereren van qua omvang betekenisvolle inkomsten voor het algemeen belang.